Usmeno prevođenje uključuje nekoliko načina prevođenja koji se bitno razlikuju od pismenog prevođenja po vrsti i načinu:

Simultano prevođenje

Prenošenje izgovorenih informacija s polaznoga jezika na ciljni jezik u usmenome obliku; prijevodi međunarodnih konferencija, simpozija, sajmova, seminara, konferencija za novinare, sastanaka itd. uz uporabu tehničkoga sustava za simultano prevođenje.

Konsekutivno prevođenje

Konsekutivni tumač prevodi određeni sadržaj govora nakon završetka govora ili za vrijeme veće pauze u govoru, prenošenje izgovorenih informacija s polaznoga jezika na ciljni jezik u usmenome obliku; prijevodi poslovnih sastanaka, pregovora, prijevodi u sudskim i pravnim postupcima, prijevodi konferencija za novinare itd.

Napomena: Za simultano ili konsekutivno prevođenje poželjno je dostaviti okvir razgovora ili tekst predavanja na uvid, minimalno 7 dana prije sastanka / predavanja.